Artikel 1. Inschrijving

 • Je bent pas volledig en geldig ingeschreven als:
 • het inschrijvingsformulier volledig en correct is ingevuld
 • je de minimumleeftijd voor deelname aan de wedstrijd hebt bereikt
  • Just for Fun-wedstrijd: de volledige leeftijd van 12 jaar bereikt hebben op de wedstrijddag
  • Sprint Ladies, Sprint Men en Team Relay: de volledige leeftijd van 15 jaar bereikt hebben op de wedstrijddag
 • het inschrijvingsgeld volledig is betaald
 • het maximum aantal deelnemers voor de gekozen wedstrijd niet is bereikt
 • de algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Artikel 2. Je deelname annuleren

Wie niet kan deelnemen geeft dit door via inschrijven@triathlongent.be.
Er zijn volgende terugbetalingen voorzien, ongeacht de reden van de annulering:
Bij annuleringen voor 30 juni: terugbetaling van de volledige inschrijvingssom met uitzondering van 5 euro administratiekost.
Bij annuleringen tussen 1 juli en 31 juli: terugbetaling van de helft van het inschrijvingsgeld, met uitzondering van 5 euro administratiekost.
Bij annuleringen vanaf 1 augustus betalen we niets meer terug.
De organisatie vraagt uitdrukkelijk om zeker te verwittigen als je niet kan meedoen.

Artikel 3. Wachtlijst

Van zodra een wedstrijd het maximaal aantal deelnemers bereikt heeft komen deelnemers die volledig zijn ingeschreven én betaald hebben op de wachtlijst terecht. De wachtlijst is maximaal 40 plaatsen lang. De volgorde van betaling bepaalt de volgorde van de wachtlijst. Bij elke annulering zullen de organisatoren de eerstvolgende toelaten tot de wedstrijd. Wie op de wachtlijst staat en niet bij de deelnemers geraakt krijgt uiteraard het inschrijvingsgeld terug (zonder de administratiekosten).

Artikel 4. Tijdens de wedstrijd

De deelnemer

 • verklaart voldoende fit te zijn om op een veilige manier aan de wedstrijd deel te nemen.
 • ontvangt bij aanmelding een polsbandje. Dit geeft toegang tot het wedstrijdparcours en tot de wisselzones. Deelnemers zonder dit polsbandje kunnen uit de wedstrijd gehaald worden. Dit polsbandje wordt gedragen tot na het uitchecken van de fiets na de wedstrijd.
 • verklaart voldoende te kunnen zwemmen voor deelname aan de gekozen wedstrijd.
 • draagt de ter beschikking gestelde badmuts tijdens de zwemproef.
 • bevestigt het ter beschikking gestelde bandje met het persoonlijk wedstrijdnummer aan de zadelpen van de fiets. De fiets in- en uitchecken in de wisselzones kan alleen als het polsbandje en het bandje met persoonlijk wedstrijdnummer overeenkomen.
 • verklaart deel te nemen met een fiets die veilig en volledig in orde is.
  verbindt er zich toe het volledige fietsparcours af te leggen.
 • draagt een goed passende en juist vastgemaakte helm tijdens de fietsproef.
 • heeft respect voor het recreatieve karakter van de wedstrijd en voor de andere deelnemers.
 • volgt de aanwijzingen van politie, organisatoren en de medische begeleiders.
 • kan uit wedstrijd genomen worden bij onsportief gedrag of het niet volgen van deze wedstrijdprincipes.