Als club schenkt Mr T elk jaar opnieuw een deel van de opbrengst van de Mr T Sporta Triathlon Gent aan goede doelen. Bij je inschrijvingsformulier kan je aanduiden dat je een extra bijdrage wil storten voor onze goede doelen. Je stort die bijdrage dan gewoon mee met je inschrijvingsgeld.

Deelname kansarmen aan sportkampen

 Sporta creëert een vakantieaanbod dat nauw aansluit bij de

leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren van alle leeftijden. Dat
betekent dat de vakanties aangepast worden aan diverse interesses, behoeftes en
trends. Zo vindt iedereen – zonder uitzondering – zijn gading in het aanbod van
de Sportakampen.

Voor Sporta is het belangrijk dat ieder kind en iedere
jongere de kans krijgt om erbij te horen en zichzelf te ontplooien.

Kansarmen hebben dikwijls de mogelijkheid niet om hieraan
deel te nemen. Het Sporta-fonds om voor kansarmen de financiële drempel weg te
werken heeft een grote impact op deze doelgroep.

De ondersteuning via Mr T Triathlon zet talloze kansarmen op
weg naar deelname aan een sportkamp.